Chương Trình Loại Xe Hình Thức Thưởng Giờ Cao Điểm Giờ Thấp Điểm
Lái Cùng be Car Thưởng Chuyến 50.000/Chuyến 15.000/Chuyến
Hỗ Trợ Chuyến Xe Đón Xa Bị Hủy Car Thưởng Chuyến 15.000/Chuyến
Hỗ Trợ Chuyến Dài Car Hỗ Trợ Cây Số 2.500/Km cho Km thứ 9 trở lên
Đối Tác Vàng Car Thưởng % Doanh Thu 3%/5%/7% Doanh Thu Tháng (Không bao gồm VAT) Tương Ứng Các Mức 150/200/280 Chuyến Xe trong tháng
Lái Cùng be Bike Đảm Bảo Thu Nhập 35.000/Chuyến 30.000/Chuyến
Hỗ Trợ Chuyến Xe Đón Xa Bị Hủy Bike Thưởng Chuyến 5.000/Chuyến
be Tài Lộc Bike Bồi Hoàn Cước Phí 6.66% Thu Nhập Sau Chiết Khấu

Chương Trình Thưởng Lái Cùng beCar Hồ Chí Minh Tuần 9

1. Nội Dung


- Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong giờ cao điểm sẽ được thưởng 50K/chuyến (Giờ cao điểm: 6-9, 16-19 cho các ngày trong tuần; 9-12, 16-20 cho 2 ngày cuối tuần)

- Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong các khung giờ còn lại được thưởng 15K/chuyến

2. Điều Khoản & Điều Kiện


- Chương trình được áp dụng cho bác tài beCar tại khu vực Hồ Chí Minh, từ 4:00:00 ngày 11/02/2019 đến 3:59:59 ngày 18/02/2019 (hoặc đến khi có thông báo mới)

- Chương trình chỉ áp dụng cho các bác tài đạt được các chỉ số sau mỗi mỗi đợt tính thưởng:
  + Tỷ lệ hủy chuyến =< 20%
  + Tỷ lệ chấp nhận chuyến >= 80%
  + Số sao trung bình >= 4.5

- Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), đối tác sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng

- Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.

- Chương trình không áp dụng cho các đối tác thuộc be Chiến Binh

- Mọi thắc mắc về chương trình, quý đối tác vui lòng phản hồi thông qua tính năng "Hỗ trợ" trong ứng dụng, hoặc liên hệ tổng đài của be - 1900232345, hoặc gửi email cho [email protected]

Chương Trình Thưởng Lái Cùng beBike Hồ Chí Minh Tuần 9

1. Nội Dung


- Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong giờ cao điểm sẽ được đảm bảo thu nhập 35K/chuyến (Giờ cao điểm: 6-9, 16-19 cho các ngày trong tuần; 16-20 cho 2 ngày cuối tuần)

- Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong các khung giờ còn lại được đảm bảo thu nhập 30K/chuyến

2. Điều Khoản & Điều Kiện


- Chương trình được áp dụng cho bác tài beBike tại khu vực Hồ Chí Minh, từ 4:00:00 ngày 11/02/2019 đến 3:59:59 ngày 18/02/2019 (hoặc đến khi có thông báo mới)

- Số tiền đảm bảo là số tiền trước thuế và phí

- Chương trình chỉ áp dụng cho các bác tài đạt được các chỉ số sau mỗi mỗi đợt tính thưởng:
  + Tỷ lệ hủy chuyến =< 20%
  + Tỷ lệ chấp nhận chuyến >= 80%
  + Số sao trung bình >= 4.5

- Đối tác phải mặc đồng phục be trong quá trình hợp tác thì mới đủ điều kiện tham gia chương trình.

- Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), đối tác sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng

- Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.

- Mọi thắc mắc về chương trình, quý đối tác vui lòng phản hồi thông qua tính năng "Hỗ trợ" trong ứng dụng, hoặc liên hệ tổng đài của be - 1900232345, hoặc gửi email cho [email protected]